44 St Patrick Road Houghton 2198 Johannesburg   |   26°10’22’ S 28°3’47’E   |   +27 (0)11 551 5800   |   info@kes.co.za